Полезни връзки

Версия за печатPDF version

Министерски съвет - http://www.government.bg/

Министерство на здравеопазванетo - www.mh.government.bg

Министерство на труда и социалната политика - http://www.mlsp.government.bg/

Националната здравноосигурителна каса - http://www.nhif.bg/web/guest/home

Национален осигурителен институт - http://www.noi.bg/

Български лекарски съюз - http://www.blsbg.com/

Агенция за социално подпомагане - http://www.asp.government.bg

Медицински услуги в София - http://www.medguide-bg.com/

Изпълнителна агенция по лекарствата - http://www.bda.bg/

Национален център по обществено здраве и анализи - http://ncphp.government.bg

Столична регионална здравна инспекция - http://www.srzi.bg/

Телекер - http://telecare.icss-bg.org/.